Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) БРОЈ 2/2016

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Одлука о додели уговора

Одлуку о додели уговора можете погледати на следећем линк

Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 01/2016 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

Конкурсна документација: Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ бр. 02/2017 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линк – у.

 

Машинско-електротехничка школа © 2016 Frontier Theme