Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као ио основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

Овим занимањем ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног бизниса.

Или факултети :

– Машински,

– Технички, Информатички,

– Електронски, Електротехнички,

– Саобраћајни,

– ФОН,

– Математички,

– Полицијска или војна академија.

 

Или високе трогодишње школе:

– Машинске,

– Техничке,

– Информатичке,

– Електротехничке,

– Саобраћајне,

– Економске,

– Пословне.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети  
Српски језик и књижевност

3

 

111

   
Страни језик

2

 

74

   
Историја

2

 

74

   
Музичка уметност

1

 

37

   
Физичко васпитање

2

 

74

   
Математика

4

 

148

   
Рачунарство и информатика  

2

 

74

 
Географија

2

 

74

   
Физика

2

 

74

   
Хемија

2

 

74

   
           
Стручни предмети  
Машински материјали

2

 

74

   
Тех. цртање са нац. геометријом 3

111  
Механика

2

   

74

 
Практична настава  

3

 

111

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети  
Српски језик и књижевност

3

 

105

   
Страни језик

2

 

70

   
Биологија

2

 

74

   
Историја

2

 

70

   
Ликовна култура

1

 

35

   
Физичко васпитање

2

 

70

   
Математика

4

 

140

   
Физика

2

 

70

   
Стручни предмети  
Механика

2

 

70

   
Машински елементи

2

 

70

   
Електротехника и електроника

2

 

70

   
Мотори СУС

2

 

70

   
Практична настава  

6

 

222

60

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети  
Српски језик и књижевност

3

 

111

   
Страни језик

2

 

74

   
Социологија

2

 

74

   
Физичко васпитање

2

 

74

   
Математика

3

 

111

   
Стручни предмети  
Машински елементи

2

 

74

   
Технологија обраде

2

 

74

   
Хидраулика и пнеуматика

2

 

74

   
Термодинамика

2

 

74

   
Моторна возила

3

 

111

   
Експлоатација и одржавање моторних возила

2

 

74

   
Практична настава  

7

 

170

60

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети  
Српски језик и књижевност

3

 

96

   
Страни језик

2

 

64

   
Филозофија

2

 

64

   
Физичко васпитање

2

 

64

   
Математика

3

 

96

   
Устав и права грађана

1

 

32

   
Стручни предмети  
Organizacija rada Организација рада

2

 

64

   
Моторна возила

3

 

96

   
Експлоатација и одржавање моторних возила

1

2

32

64

 
Мерење и контролисање  

2

 

64

 
Елементи аутоматизације моторних возила

2

 

64

   
Практична настава  

7

 

224

60

1 Comment

  1. Pingback: Tracy Glastrong

Comments are closed.

Машинско-електротехничка школа © 2016 Frontier Theme